Gulvbehandling – Efterbehandling af trægulve der opfrisker

Gulvbehandling med lak, lud, sæbe, voks, olie eller måske hvid olie, hvid lak eller hvid sæbe tilbydes. Frederiksborg og hele Nordsjælland er områder hvor vi arbejder og opfrisker gamle og slidte trægulve.

Lakeret trægulv

Vi udfører alle former for gulvbehandling af trægulve – lakering, oliering, sæbe- og ludbehandling. Hvilken type gulvbehandling, der vælges, er i nogen grad afhængig af trægulvets beskaffenhed og træsort men i særdeleshed af kundens personlige præference. Formålet med gulvbehandling på trægulve er at beskytte træet mod slitage, at forhindre/begrænse at smuds eller væskespild trænger ned i træet og at give trægulvet det ønskede udseende.

Som gulvbehandling af trægulve benyttes:

Ludbehandling
Sæbebehandling
Oliebehandling
Voksbehandling
Lakering

En Gulvbehandling skal vedligeholdes

Gulvbehandling af trægulve skal fra tid til anden gentages for at bibeholde den beskyttende effekt og for at bevare det ønskede udseende. Ved valg af gulvbehandling bør der først og fremmest tages hensyn til gulvets beskaffenhed, træarten og det ønskede udseende. Alle typer gulvbehandling kan benyttes under flere forskellige brugsforhold, men den nødvendige process vil variere afhængigt af type af overfladebehandling, brugsintensitet og brugsmåde. Der må nødvendigvis være en plan for med hvilke intervaller, der kræves pleje og vedligehold for at sikre et tilfredsstillende udseende. Der kan f. eks. være en konflikt mellem udseende og økonomi, hvis et gulv, der kræver meget vedligehold for at bibeholde det ønskede udseende, anvendes, hvor der er stor brugsintensitet.

Gulvbehandling til lyse træsorter

Gran og fyr egner sig til såvel lak-, lud-, voks-, sæbe- som oliebehandling. Men også bejdse eller farvede olier er muligt.

Gulvbehandling til mørke træsorter

Olie vælges ofte til behandling af de mørke træarter pga. den smukke glød, træet får. Desuden har olie den fordel, at stærkt trafikerede områder kan udbedres delvis i modsætning til f. eks. lak, der som regel kræver en genlakering af hele gulvet. Vedligehold til olie- og voksbehandlede trægulve stiller krav til viden hos den, der forestår den daglige rengøring og vedligehold af gulvet. Det anbefales derfor, at der gives instruktion i vedligehold, før den igangsættes. Vi afleverer altid en produktbeskrivelse samt en rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for de gulvbehandlingsprodukter, der anvendes.

Behandling af trapper

Overfladebehandling af trapper foregår efter samme princip som for gulve. Det skal dog bemærkes, at sliddet på trapper normalt er større end på gulve.

Forebygge slidtage

For at reducere tilsmudsning og beskadigelse bør der ved indgangspartier anvendes smudsforebyggende foranstaltninger – f. eks. en kombination af skraberist og måttearrangement.

Krav til gulvbehandling

Indenfor gulvbranchen definerer man kravene til gulvbehandling som følgende:

“Overfladen skal fremstå ensartet og glat uden synlige overgange. Der må ikke være luftblærer eller væsentlige urenheder i overfladen. ”

Ludbehandling

Ludbehandling er ikke en gulvbehandling som sådan, men istedet en forberedene fase til f. eks. sæbe, voks eller olie. Ludbehandling forsinker/hindrer træets naturlige gulningsprocess. Lud findes som en naturlud (klar) eller som en hvidpigmenteret lud.

Sæbebehandling

Der findes natursæbe og sæbe med hvidpigment. Sæbe må ikke anvendes på lakerede trægulve. Natursæbe kan anvendes på alle træarter. Hvid ludsæbe må kun anvendes på de lyse træsorter. Ved anvendelse af hvid ludsæbe opnås den karakteristiske hvid-grå farve først efter flere påføringer. For at opnå den bedste beskyttelse foretages mindst to sæbebehandlinger, inden gulvet tages i brug. Der kan bruges sæbespåner, ludsæbe eller natursæbe, som købes i større farvehandlere, byggemarkeder eller supermarkeder.

Oliebehandling

Olie til trægulve findes i forskellige kvaliteter. Der findes upigmenteret og hvidpigmenteret trægulvsolie, samt olie med pigmenter også benævnt “Color-oil”. Der skelnes mellem hærdende og ikke-hærdende olie, som hver for sig har forskellige egenskaber og krav til vedligeholdelsesintensitet. Alle træsorter kan oliebehandles. Vi rådgiver selvfølgelig ved valg af produkt.

Polishbehandling

På mange gulvbelægninger kan der foretages en polishbehandling, som kan gøre gulvet mere rengøringsvenligt, give gulvbelægningen større glans og beskytte gulvet. Ved en polishbehandling poleres gulvbehandlingen op hvorved gulvets rustikke udseende fjernes. Dette er især en fordel ved ældre og slidte gulvbelægninger, som er så porøse og ru, at smuds absorberes og bindes til gulvbelægningens overflade. Med forudgående grundig rengøring og efterfølgende polishbehandling, opnås en “forsegling” af overfladen (porefyldning).

Voksbehandling

Det er muligt at voksbehandle et trægulv. Det er en gulvbehandling som ikke bruges så meget mere. Voks som gulvbehandling findes til såvel ubehandlede som ludbehandlede trægulve. Der anvendes både upigmenteret og hvidpigmenteret voks. Hvide gulvoverflader er sarte og kræver derfor hyppig vedligeholdelse, hvilket bør overvejes inden valg af voksbehandling.

Lakering

Ved lakering forsegles trægulvet med lak, hvilket danner en slidstærk overflade. Lakering er en overfladebehandling, som danner en film af nogle hundrededele millimeters tykkelse på træets overflade. Lakken kan bidrage til at fremhæve/bevare træets naturlige farver. Lakerede gulve kan som regel anvendes i en lang periode, inden det er nødvendigt at genbehandle. I boliger vil levetiden ofte være af en størrelsesorden på flere år. Lak er resistent overfor de mest almindelige husholdnings kemikalier og fås i forskellige kvaliteter til brug i såvel boliger, som lokaler med større belastning.

1 eller 2-komponent lak

På markedet findes der forskellige typer, 1- og 2-komponent, vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede lakker. Lakkerne består oftest af et system, hvor der først påføres en grundlak, og efterfølgende afsluttes med en toplak. Nye ubehandlede trægulve og trægulve, der er slebet til rent træ, grundlakeres for at mindske risikoen for sidebinding/sidelimning. I dialog med kunden vurderer vi først, hvor stort slid der forventes det pågældende sted. Der findes specielle lakker til områder, som e udsat for stor slitage. Tidligere var det nødvendigt at anvende isocyanatlakker, men i dag anvender vi vandbaserede lakker med tilsvarende slidstyrke. De fleste lakker kan bruges såvel til nye gulve som til genlakering. Dog kan syrehærdende lak ikke benyttes til genlakering på vandbaseret lak.

Få besøg af vores iderige gulvmand allerede i dag, så vi kan finde den rette løsning for dig! En god ide behøver ikke at være dyr. Vi tager telefonen alle dage, også gerne aften og weekend.